Steun ons en help Nederland vooruit

Vragen over financiële situatie van Zuyderland

D66 Heerlen maakt zich zorgen over mogelijke gevolgen van de financiële situatie van het Zuyderland. Fractievoorzitter Jan Bertholet heeft daarover vragen gesteld aan het College.

 

 

Media berichten dat er in de Randstad en midden-Nederland vier ziekenhuizen failliet dreigen te gaan. Met alle consequenties voor de zorg, en voor de vele medewerkers.

Dreigend zorginfarct

Toevallig heeft accountants- en adviesbureau BDO nu ook de resultaten van de jaarlijkse stresstest voor 65 Nederlandse ziekenhuizen gepubliceerd. Daaruit bleek dat de problemen veel breder zijn en niet beperkt tot de vier genoemde ziekenhuizen. Men heeft het zelfs over een dreigend “zorginfarct”. Die is het gevolg van een stijgende zorgvraag in combinatie met overcapaciteit en met stijgende arbeidskosten door krapte op de arbeidsmarkt.

Twee Limburgse ziekenhuizen scoren goed in de stresstest, te weten Roermond en Weert, maar ons eigen Zuyderland bungelt onderaan de lijst.

Zorgelijke situatie

D66 Heerlen vindt dat nogal zorgelijk en heeft het College vragen gesteld. Want ziekenhuizen kunnen tegenwoordig failliet gaan, met alle mogelijke consequenties voor de zorg en medewerkers. Uitzondering lijken de zogenaamde “systeemziekenhuizen”. Deze kunnen niet failliet gaan, maar hiervan is slechts sprake indien er in de directe omgeving geen ander ziekenhuis is waar mensen in spoedeisende situaties binnen 45 minuten terecht kunnen.

  • Is het College bekend met de financiële situatie van Zuyderland en wordt men door Zuyderland hierover regelmatig geïnformeerd?
  • Is Zuyderland ook een systeemziekenhuis dat door zorgverzekeraars in stand gehouden moet worden, ook in geval van grote financiële problemen?
  • Dreigen er door de financiële problemen bij Zuyderland op korte en lange termijn consequenties voor de kwaliteit en omvang van de geboden zorg? Niet alleen voor patiënten, maar ook voor personeel?
  • Dreigen er door de gerezen financiële problemen bij Zuyderland ook consequenties voor Heerlen? Dit in verband met de garantstelling ten bedrage van € 10 miljoen door de gemeente Heerlen, toen Zuyderland enkele jaren geleden nieuwe investeringen moest financieren.

 


26 oktober 2018
Na het indienen van deze vragen werd bekend dat de vier genoemde ziekenhuizen inmiddels failliet zijn verklaard.

Laatst gewijzigd op 8 december 2019