Steun ons en help Nederland vooruit

Samen doorbouwen met veel lef en weinig middelen

Doorbouwen met veel lef maar met weinig middelen, dát is wat Heerlen de komende jaren te doen staat. Woensdag 7 en donderdag 8 november vonden in Heerlen de Algemene Beschouwingen plaats over de meerjarige begroting 2019-2022.

 

Sluitende begroting
D66 is gematigd positief over de begroting van het College van B&W. Het is goed nieuws dat de begrotingen van de jaren 2019 tot en met 2022, conform de eis van de Provincie, sluitend zijn. Er was weliswaar 5,4 miljoen euro aan bezuinigingen voor nodig, maar deze bezuinigingen waren helaas bittere noodzaak. Het College is er overigens in geslaagd om de bezuinigingen evenwichtig over de diverse programma’s en kernthema’s te verdelen, hetgeen wel zo fair is.

Geslaagd voor financiële stresstest
Ander positief nieuws is dat Heerlen op een goede manier door de financiële stresstest voor gemeente is gekomen; alleen de indicator weerstandsvermogen heeft ten opzichte van vorig jaar de verontrustende rode kleur gekregen. Twee indicatoren op het gebied van lokale lasten zijn van rood naar geel gegaan, oftewel deze indicatoren zijn verbeterd.
Daarnaast wordt er ondanks de forse bezuinigingen nog altijd voor 45 miljoen euro in onze stad geïnvesteerd en is de lokale woonlastenstijging onder de inflatie gebleven. Als klap op de vuurpijl zal er ook nog een aanzienlijk bedrag uit de Limburg Propositie voortvloeien. In de regiodeal zijn drie, Parkstad-brede, investeringslijnen uitgewerkt, waaronder ons stadscentrum.

Weerstandsvermogen
Het minder goede nieuws is dat Heerlen hiervoor haar weerstandsvermogen flink heeft moeten aanspreken. Het weerstandsvermogen komt hiermee ruim onder de afgesproken norm van 0,8 uit. Hierbij moet wel gezegd worden dat deze norm geen volledig beeld geeft van financiële weerbaarheid van onze gemeente. Om dit beter in kaart te krijgen, heeft D66 een motie ingediend waarin wij gevraagd hebben om een extra kengetal/criterium te ontwikkelen. Dit nieuwe criterium moet de financiële weerbaarheid inzichtelijker maken.

Tarieven sportaccomodaties
Ook heeft D66 een motie ingediend over de aanpassing van de tarieven van de sportaccommodaties. Het Rijk heeft namelijk de BTW-heffing over de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties afgeschaft. Nu er geen BTW meer afgedragen hoeft te worden, kunnen een aantal tarieven die de gemeente voor sportverenigingen hanteert, verlaagd worden zonder dat het sportverenigingen er nadeel van hebben.

Beide moties werden unaniem aangenomen door de gemeenteraad.
D66 is alles bijeen gematigd positief over de financiële situatie van onze gemeente. De komende jaren worden niet makkelijk, maar we hebben desondanks vertrouwen dat we uit deze penibele situatie kunnen komen.

motie nieuw kengetal

motie tarieven sportaccomodaties

Bijdrage D66 in 1e termijn

Bijdrage D66 in 2e termijn


17 november 2018

Laatst gewijzigd op 8 december 2019