Steun ons en help Nederland vooruit

Zus Sajovec-Jacobs

nummer 6 op de lijst

Schinveld

Geef ouderen het gevoel dat ze in een fijn dorp wonen

De geboren en getogen Schinveldse Zus Sajovec-Jacobs weet met haar meer dan 12 jaar
ervaring als raadslid ondertussen hoe de hazen lopen.
‘Mijn aandacht gaat nog steeds uit naar de Zilveren Generatie waarbij zich een nieuwe groep
heeft gevormd, de zogenaamde ‘medioren’ in de leeftijd van 60 tot 75 jaar’, aldus Zus. Deze
leeftijdscategorie staat onder druk want zij moeten evenwicht vinden tussen allelei
zorgtaken voor kleinkinderen en ouders. Het aantal ‘medioren’ neemt de komende jaren
flink toe en daarom wil Zus eraan meehelpen om deze groep meer ruimte te geven in de
maatschappij: ‘Zorg dat ouderen het gevoel hebben in een fijn dorp te wonen. Zorg voor
veiligheid, voor openbaar groen, goede verlichting, bredere fietspaden, goede straten en
stoepen, beweegtuinen en buurttuintjes.’ Ouderen kunnen een steun zijn voor de jeugd
door hun bedachtzaamheid, ervaring en vreedzaamheid. ‘Die zilveren generatie is zo een
steunpilaar van de samenleving’, aldus Zus, die voorts groot voorstander is van gereguleerde
wietteelt en het basisinkomen. Voor dat laatste probeert ze steun te vinden voor het
benutten van de experimenteerruimte die de wet biedt.
Zus is op de traditionele zesde plaats van de kandidatenlijst te vinden: Zus op zus!


september 2018