Steun ons en help Nederland vooruit

Raymond Meijs

nummer 7 op de lijst

Puth

Mijn drie speerpunten: onderwijs, duurzaamheid en ondernemerschap

Ik ben Raymond Meijs (38), woon in Puth, ben getrouwd met Godelinde en vader van drie kinderen. Mijn drie speerpunten? Dat zijn toch wel onderwijs, duurzaamheid en ondernemerschap!

Mijn vrije tijd breng ik graag in de natuur door. We zijn het aan onze (klein-)kinderen verplicht om goed met natuur en milieu om te gaan. Investeren in duurzame oplossingen moet de standaard worden. Dat betekent dat je wat van de samenleving mag vragen, maar ook dat de overheid duurzame investeringen toegankelijk maakt voor iedereen. Alleen dan kan de toekomstige generatie ook van onze prachtige natuur blijven genieten.
En als we het dan toch over die toekomstige generatie hebben: als onderwijsgever en onderwijsontwikkelaar vind ik het belangrijk dat iedereen goed, passend en bereikbaar onderwijs mag genieten. Iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn, maar dat lang niet altijd is.

Naast aandacht voor duurzaamheid en onderwijs, moet er ook blijvend aandacht zijn voor ondernemerschap. De ondernemers in Beekdaelen zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio en zijn daarmee de belangrijkste factor in de lokale economie. We moeten het zo aantrekkelijk mogelijk maken om lokaal in te kopen. Daarnaast moet ondernemerschap gestimuleerd en, waar mogelijk, gefaciliteerd worden.


september 2018