Steun ons en help Nederland vooruit

Jack Stevelmans

nummer 3 op de lijst

Merkelbeek

Vinger aan de pols van de digitale veiligheid en de gevaren op de digitale snelweg

Jack Stevelmans is geboren en getogen in Merkelbeek. Hij heeft diverse IT-opleidingen
gevolgd en na 12 jaar Ministerie van Defensie en diverse gemeenten is hij alweer 19 jaar
werkzaam als projectmanager bij Centric, een internationale speler op het gebied van IToplossingen.
Vanuit zijn vakgebied is hij veelal werkzaam bij lokale overheden door het
gehele land.
Jack is ook een verenigingsman; hij heeft in het Merkelbeekse en daarbuiten bij
verschillende verenigingen gezeten en is momenteel secretaris van fanfare St.Joseph
Merkelbeek. Op politiek gebied heeft Jack zich de afgelopen periode als raads- en
commissielid van de gemeente Onderbanken sterk gemaakt voor de leefbaarheid en
veiligheid in de kernen van de gemeente Onderbanken. ‘De maatschappij is veranderd, de
tijd dat we zorgeloos de achterdeur konden open laten en een bezoekje konden brengen aan
de buren is helaas voorbij. Ook het gedrag op de weg is veranderd; door onze “haastmaatschappij”
moet het allemaal sneller met alle gevaren van dien. Hier moeten we ons
bewuster van worden’, aldus de nummer 3 van D66 Beekdaelen. In het kader van de
veiligheid heeft Jack zich deze raadsperiode sterk gemaakt voor de Buurt-Whatsapp die
inmiddels in alle kernen van Onderbanken actief is. ‘Door samen te werken kunnen we er
met z’n allen voor zorgen dat het prettig en veilig wonen is in onze huidige en toekomstige
gemeente’ aldus Jack, die vanuit zijn professie ook de vinger aan de pols houdt voor wat
betreft de digitale veiligheid en de gevaren op de digitale snelweg.


september 2018