Steun ons en help Nederland vooruit

Kindcentrum in Heerlen

D66 Heerlen is erg blij met de plannen voor het realiseren van een kindcentrum in het gebouw van de oude HTS in het Bekkerveld.
Het voorstel voorziet verder in woningbouw, zorgappartementen en meer verkeersveiligheid.
In de coalitie-onderhandelingen heeft D66 aan deze plannen vastgehouden. De SP poogt nu met een pamflet de eer op te strijken.
Bericht van Jan Bertholet.

Kindcentrum
In het kindcentrum kunnen kinderen zich ontwikkelen op het gebied zoals sport, cultuur, creativiteit, techniek en maken zij kennis met natuur en duurzaamheid. Het kindcentrum is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar, is de gehele dag open is en biedt naast een breed pakket van onderwijs ook kinderopvang. Onderwijs en opvang werken samen  met een gedeelde visie.

Achtvoudige score
Met deze plannen voor de oude HTS in Bekkerveld scoort Heerlen achtmaal:

 1. een nieuw en adequaat gebouw voor de Basisschool Tarcisius;
 2. een zinvolle bestemming voor het monumentale gebouw van de oude HTS;
 3. meer verkeersveiligheid in het Aarveld en voor de kinderen en ouders van Basisschool Tarcisius;
 4. de komst van zorgappartementen en –woningen op de huidige locatie van Tarcisius, waar in deze vergrijsde wijk behoefte aan is;
 5. een nieuw onderkomen voor de Catarinaschool, speciaal onderwijs, en de vorming van een
  kindcentrum als nieuw concept voor Heerlen, mede door de komst van ook kinderopvang;
 6. woningbouw op de locatie van het oude politiebureau, waarmee deze locatie als poort van
  Heerlen een beter aanzien krijgt en weer woningen gebouwd gaan worden waar
  behoefte aan is;
 7. woningbouw in de Dr. Jaegerstraat na afbraak van het ‘nieuwe’ witte en lelijke deel van de HTS, waardoor de sfeer in deze straat anders wordt en woningen gebouwd worden waar behoefte aan is;
 8. woningbouw op de locatie Spoorsingel, waardoor deze een beter aanzien krijgt en woningen gebouwd worden waar behoefte aan is.

Het mag wat kosten
Kortom, een prima plan in de ogen van D66 waar de gemeenteraad niet omheen kan. Zelfs als dit tot extra kosten leidt. De totale investering bedraagt naar verwachting ruim 20 miljoen euro, maar de uiteindelijke meerkosten per jaar zullen bedragen ongeveer € 200.000,- bedragen.

Voor dit bedrag krijgen de burgers dan een compleet kindcentrum, met regulier basisonderwijs (Tarcisius), speciaal onderwijs (Catharinaschool), een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (Humanitas) en een medisch kinderdagverblijf (Xonar).

Ook INNOVO gaat daar haar bestuursdiensten huisvesten, en het gebouw zal worden aangesloten op mijnwater.

Met het Kindcentrum Tarcisius ontstaat voor Heerlen een nieuw concept waar in principe alle kinderen van 0 tot 12 jaar, al dan niet begeleid, kunnen leren en spelen. D66 complimenteert de betreffende ambtenaren, wethouder Clemens en de deelnemende organisaties.

En nu de SP nog
Een onzekere factor was de SP, die zich als enige tegen zulke plannen verzette omdat men tegenstander was van het beleid van Tarcisius om ook leerlingen uit andere wijken te trekken. Dat zag de SP als het leegvissen van de dikste vissen uit de vijver van andere scholen. En dat wilde men niet belonen.

Maar goed, door de vasthoudendheid van D66 in de coalitie-onderhandelingen is de SP toch
overstag gegaan, onder voorbehoud van een maximum bedrag wat een en ander mocht kosten.

Wie schetst mijn verbazing toen ik zondagochtend een pamflet van de SP op mijn deurmat vond met daarin een felicitatie aan ons als wijkbewoners met de overgang van Tarcisius naar de HTS-gebouw, inclusief een tekening van de verbouwde HTS (hiernaast). Een staaltje van hypocrisie van de eerste orde en propaganda, maar anderzijds zal het ook voortschrijdend inzicht zijn. Het betekent blijkbaar dat de plannen ook door de SP omarmd zijn. Mooi!

Jan Bertholet,
Fractievoorzitter D66 Heerlen


30 januari 2019

Laatst gewijzigd op 8 december 2019