Steun ons en help Nederland vooruit

Een oproep vanuit de regio voor de nieuwe D66-Tweede Kamerfractie

49 D66-fractievoorziters uit  landelijke gebieden tussen Zuid-Limburg en Noord-Groningen, tussen Walcheren en Montferland stuurden een oproep aan de D66-kamerfractie.

“In de regio spelen vaak andersoortige kwesties en worden thema’s die D66 hoog op de agenda heeft staan vanuit een andere invalshoek belicht. Dit leidt ertoe dat onze partij hier traditiegetrouw moeite heeft vaste voet aan de grond te krijgen.”
[“anders” dan vanuit de optiek van een stadspartij voor hoogopgeleiden.]

“Als D66-afdelingen uit ‘de provincie’ en regio’s die wat verder van het epicentrum van de Nederlandse politiek zijn gelegen zouden we de komende jaren graag een kentering teweegbrengen. Een koerswijziging in de vorm van meer aandacht voor de regio.”

Zij stellen een aantal specifieke onderwerpen aan de orde:

  • Meer financiële slagkracht voor gemeenten
  • Onderwijs behouden in kleinere regio’s
  • Ontbreken van balans tussen taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten en de financiële slagkracht
  • Dialoog met de boeren
  • Betere bereikbaarheid  door te investeren in nieuwe (spoor)verbindingen *)
  • Voldoende woningen zodat starters in hun eigen dorp kunnen blijven wonen
  • Levendige binnensteden en dorpskernen
  • Slimme oplossingen voor de energietransitie
  • De lokale uitdagingen voor echte plattelandsgemeenten
  • Het democratische gehalte van gemeentelijke samenwerkingsverbanden

*) een intercity-verbinding Den Haag–Aken, via o.a. Heerlen, is genoemd als een van de voorbeelden.

Vanuit de Kamerfractie werd een prompte reactie ontvangen van Rob Jetten.
Romke de Jong en hij gaan binnenkort graag het gesprek aan om te kijken hoe we de komende jaren vanuit de Kamer en bij de kabinetsformatie zoveel mogelijk van deze thema’s een goede plek kunnen geven.

Lees hier de brief


 

Laatst gewijzigd op 14 april 2021