Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwoord

Samen Beter

Politiek is er om te verbinden, niet om te verdelen. Nieuwe wegen inslaan naar een duurzame toekomst voor deze en volgende generaties in Landgraaf.

Een van de belangrijkste opdrachten voor de politiek in Parkstad, is het wegwerken van sociale achterstanden.  Belangrijk daarbij is dat de afstand tussen burger en overheid klein blijft. Het borgen van (buurt)voorzieningen, ook in tijden van krimp van de bevolking is van wezenlijk belang voor het succes van de regio.

Op de eerste plaats willen we investeren in onderwijs.  Een activerend arbeidsmarktbeleid brengt mensen in beweging. De arbeidsparticipatie moet in onze regio omhoog.

Op de tweede plaats willen we de economische structuur versterken. Goede infrastructuur zorgt voor toegankelijke bedrijven en instellingen.

Op de derde plaats: passende werkgelegenheid, ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in toerisme, maar ook in retail, industrie en logistiek.

D66 gaat voor een ondernemend Parkstad: zowel van de zijde van burgers, als van de overheid. We pleiten voor grensoverschrijdend samenwerken, met minder regels en meer perspectief.

Dat alles vraagt om een verstandig bestuur dat met passie nieuwe bedrijvigheid weet te binden en mensen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Een gemeente die erin slaagt de eigen jeugd perspectief te geven en nieuwe bedrijven, inwoners en toeristen te trekken. 

Duurzaam Verbinden

D66 zet in op duurzaam verbinden.

Vooral in Landgraaf speelde de vraag: herindelen, ja of nee? Het kabinet heeft echter op advies van de Raad van State gesproken: de bestuurskracht in Parkstad Limburg moét omhoog. In het regeerakkoord wordt herindeling genoemd als middel voor versterking van het lokaal bestuur. De richting is duidelijk: er komt een herindeling, wat ons betreft zo breed mogelijk.

De échte vraag voor politici in Landgraaf is daarmee geworden: wanneer en hoe gaan we het beste resultaat halen voor de inwoners van Landgraaf voor de lange termijn? D66 wil optimistisch de toekomst tegemoet. D66 wil  daarom graag de belangen behartigen van onze inwoners door met onze buurtgemeenten te werken aan een zorgvuldig en constructief proces.

Iedereen begrijpt dat een dominante centrumgemeente voor onze regio cruciaal is voor verdere ontwikkeling. Een centraal bestuur dat een consistent beleid voert en tegelijkertijd op wijk-, buurt- en straatniveau dicht bij de burger staat. Het Landgraafs model van wijkgericht werken moet het voorbeeld zijn voor Parkstad.

Al sinds de mijnsluitingen leven te veel mensen in armoede of van een uitkering, is er te weinig werk en zijn de mensen ongezonder dan in de rest van het land. Die mensen kunnen we niet negeren en in de kou laten staan. Voor een duurzame en harmonieuze samenleving kiezen we voor een toekomst samen.

Grootse Toekomst

Naast deze uitdagingen, is er een lonkend perspectief.

Het maatschappelijke, culturele en economische leven in Parkstad is rijk en kansrijk. De Binnen- en Buitenring verbinden 25 industrieterreinen in Parkstad waar meer dan 25.000 werknemers 1.3 miljard aan waarde creëren. De toeristische sector floreert.

Overal in Parkstad vinden we culturele en recreatieve voorzieningen en evenementen die ieder op een eigen manier uniek zijn en waar vele inwoners van Landgraaf van genieten.

Het ambitieniveau is om de inwoners van de kernen van Landgraaf een leefomgeving te bieden waar het gaat over trots, zelfbewustzijn en optimisme.

Jos Knip

Plv. lijsttrekker D66 Landgraaf


Jos Knip is plv. lijsttrekker omdat Hein Berkers zich om medische redenen moest terugtrekken.

Het bovenstaande is een samenvatting, Lees hier de volledige tekst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018