Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer en infrastructuur

Alle wijken in Landgraaf moeten veilig en vlot bereikbaar zijn. De buitenring is een aanwinst voor de ontsluiting van het oostelijke deel van onze gemeente. Een verdere verbetering voor veiligheid en verbinding is de aanleg van de randweg Abdissenbosch B221n. Wij pleiten voor een zo spoedig mogelijke aanleg van deze weg.
D66 wil ruim baan voor fietsers. De Leisure Lane versterkt de fiets-infrastructuur in Parkstad. In Landgraaf moeten vrijliggende fietspaden op of parallel aan de Ruggengraat de wijken verbinden en scholen veiliger bereikbaar maken.
Er komt met D66 geen betaald parkeren in Landgraaf. Waar de parkeerdruk aanleiding is voor regulering kunnen andere middelen ingezet worden, zoals een blauwe zone. Bij de Wilhelminaberg moet een parkeervoorziening komen die past bij de aantrekkingskracht van het gebied.
D66 volgt de voortgang van de voorgenomen verdubbeling en elektrificatie van het spoor tussen Heerlen en Aken nauwlettend. De Drielandentrein, die Luik, Maastricht, Heerlen en Aken rechtstreeks met Landgraaf verbindt, moet uiterlijk 2021 gaan rijden. Bovendien staat D66 Landgraaf positief tegenover kleinschalige en innovatieve openbaar vervoer-initiatieven als aanvulling op het huidige aanbod van trein- en streekvervoer.

>> Waar mogelijk zullen wij pleiten voor een zo spoedig mogelijke aanleg van de Randweg Abdissenbosch B221n

>> D66 wil ruim baan voor fietsers. In Landgraaf moeten vrijliggende fietspaden op of parallel aan de Ruggengraat de wijken verbinden en scholen veiliger bereikbaar maken

>> Er komt met D66 geen betaald parkeren in Landgraaf

>> Bij de Wilhelminaberg moet een parkeervoorziening komen die past bij de aantrekkingskracht van het gebied

>> De Drielandentrein, die Luik, Maastricht, Heerlen en Aken rechtstreeks met Landgraaf verbindt, moet uiterlijk in 2021 gaan rijden

>> D66 staat positief tegenover kleinschalige en innovatieve openbaar vervoerinitiatieven als aanvulling op het huidige aanbod van trein- en streekvervoer


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018