Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid & Openbare Orde

Burgers moeten op de overheid kunnen rekenen voor een veilige en ordelijke woonomgeving. Handhaving is een belangrijk instrument om veiligheid en openbare orde te borgen. D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen, maar erkent dat de overheid soms in moet grijpen als de veiligheid in het geding is. Dit geldt overigens zowel voor bewoners als hun omgeving. D66 wil een wijkgerichte aanpak van overlast via de wijkcoördinator, wijkagent en wijkwethouder.

Op initiatief van D66 komt er een landelijke proef met gereguleerde wietteelt in een beperkt aantal gemeenten. De bedoeling is dat de overheid wietplanten gereguleerd laat telen om zo criminelen de wind uit de zeilen te nemen. Hierdoor worden onder andere gevaarlijke situaties in woonwijken tegengegaan. D66 Landgraaf is voorstander van deelname aan de landelijke proef en wil dit gezamenlijk met de overige gemeenten in Parkstad Limburg oppakken. Door samenwerking binnen Parkstad Limburg en ons daarmee te presenteren als één proefgebied in de grensregio, is de kans groter dat de proef binnen onze regio kan landen.

Oudejaarsdag is een feest voor iedereen: vuurwerkliefhebber of niet. Dit betekent dat we er met ons allen voor moeten zorgen dat we de overlast van vuurwerk zoveel mogelijk tegengaan. Landgraaf is sterk en ervaren in evenementen. Tijdens oudejaarsavond willen wij jaarlijks een grootse vuurwerkshow faciliteren met regionale aantrekkingskracht.

Om de vuurwerkoverlast in de rest van de gemeente te verminderen wil D66 een vuurwerkverbod in combinatie met vrijstellingszones.

>> D66 wil een wijkgerichte aanpak van overlast via de wijkcoördinator, wijkagent en wijkwethouder

>> D66 Landgraaf is voorstander van deelname aan de landelijke proef met gereguleerde wietteelt en wil dit gezamenlijk met de overige gemeenten in Parkstad Limburg oppakken

>> Tijdens oudejaarsavond willen wij jaarlijks een grootse vuurwerkshow faciliteren met regionale aantrekkingskracht


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018