Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor D66. Want voor sociaal-liberalen geldt: wie voor een dubbeltje is geboren, moet zich tot een kwartje (of meer) kunnen ontwikkelen. Dat begint al op de basisschool, of soms zelfs daarvoor. Talent mag niet onbenut blijven, ook niet van degene die toevallig vanuit een achterstandssituatie moest beginnen.

In Landgraaf is acht tot elf procent van de inwoners laaggeletterd. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven en zorgt vaak voor een sociaal isolement. Ondanks enkele bestaande initiatieven blijkt dat laaggeletterdheid onvoldoende is teruggedrongen. D66 pleit daarom voor meer gerichte aandacht en verbetering van de aanpak van laaggeletterdheid.

Een opleiding die aansluit op de arbeidsmarkt biedt de beste garantie op betaald werk. Het verwerven van eigen inkomen is belangrijk. Het zorgt voor welvaart en welzijn. D66 wil dat de gemeente initiatieven ondersteunt om burgers te helpen de juiste kennis en vaardigheden op te doen. Dit is nodig wanneer het reguliere onderwijs onvoldoende voorziet in deze aansluiting of als er om andere redenen afstand is ontstaan.

Duitsland is een belangrijke economische partner. Beheersing van de Duitse taal is voor de kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners in onze regio van groot belang. D66 maakt zich er sterk voor dat de overheden het onderwijs stimuleren de Duitse taal op de basisscholen op te nemen om grensoverschrijdende kansen te scheppen.

>> D66 pleit voor meer gerichte aandacht en verbetering van de aanpak van laaggeletterdheid

>> D66 wil samen met het onderwijs en het bedrijfsleven de overgang van school naar werk verbeteren, bijvoorbeeld door het instellen van branchegerichte platforms

>> D66 maakt zich er sterk voor dat de overheden het onderwijs stimuleren de Duitse taal op de basisscholen op te nemen om grensoverschrijdende kansen te scheppen


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018