Steun ons en help Nederland vooruit

Economie en werk

Een van de belangrijkste opdrachten voor de politiek in Parkstad, is het wegwerken van sociale achterstanden. Veel van de sociale achterstanden zijn historisch gegroeid en daardoor hardnekkig: ze worden van generatie op generatie overgedragen. Een echte trendbreuk kan alleen worden bereikt door een beter economisch perspectief.

Werk is de weg naar welvaart. Meer werk betekent meer mogelijkheden in onze regio om sociaaleconomische achterstanden aan te pakken. Voor de groei van werkgelegenheid zijn ondernemers en ondernemingen onmisbaar. Het versterken van het ondernemersklimaat voor lokale bedrijven en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven van buitenaf is een regionaal vraagstuk. Een nieuw bedrijf in de regio is een kans voor een inwoner van Landgraaf. De buitenring biedt kansen die we moeten grijpen. Kansen voor toerisme, maar ook voor retail, industrie en logistiek.

D66 Landgraaf wil versterkt inzetten op verblijfstoerisme. Kleinschalige initiatieven op dit terrein dienen welkom geheten te worden. Regionaal onderzoek zal moeten uitwijzen waar ruimte is voor grootschalige verblijfsaccommodaties. Hier moeten we samenwerken met onze buren in Parkstad Limburg.

Samen werken aan werk. D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Soms lukt dat even niet of niet voldoende. Dan kan de gemeente ondersteunen en ruimte scheppen. Wij willen meer ondersteuning voor initiatieven als jobcoaching en Streetwise die langdurig werklozen en jongeren op weg helpen.

IBA stimuleert economische ontwikkeling en draagt bij aan het vestigingsklimaat. De projecten maken Parkstad aantrekkelijker als plek om te wonen, werken en recreëren. De Wilhelminaberg staat symbool voor de transformatie van oude mijnindustrie naar een nieuwe, duurzame economie. Pinkpop en SnowWorld omringen de berg. De berg is een attractie op zich, een plek die mensen samenbrengt. De top van de Wilhelminaberg is een waardevol oriëntatiepunt en verdient een iconisch landmark voor de hele regio.

D66 ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking in Parkstad, in Zuid-Limburg en in de Euregio. Zorg voor goede dienstverlening aan ondernemers. Overbodige bureaucratie moet worden vermeden. Werk samen met ondernemersorganisaties en -verenigingen om (veranderende) behoeften te signaleren en adresseren. Ondernemers hebben baat bij één contactpersoon bij de gemeente die deuren opent voor bestaande en nieuwe bedrijven.

>> D66 Landgraaf wil versterkt inzetten op verblijfstoerisme. Kleinschalige initiatieven op dit terrein dienen welkom geheten te worden. Regionaal onderzoek zal moeten uitwijzen waar ruimte is voor grootschalige verblijfsaccommodaties;

>> D66 ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking, in Parkstad, in Zuid-Limburg en in de Euregio;

>> Overbodige bureaucratie moet worden vermeden. Werk samen met ondernemersorganisaties en -verenigingen om (veranderende) behoeften te signaleren en adresseren. Ondernemers hebben baat bij één contactpersoon bij de gemeente die deuren opent voor bestaande en nieuwe bedrijven;

>> Het promoten van onze regio voor bedrijven die op zoek zijn naar een vestigingsplaats dient regionaal georganiseerd te worden. Een nieuw bedrijf in de regio is een kans voor een inwoner van Landgraaf;


>> De top van de Wilhelminaberg is een waardevol oriëntatiepunt en verdient een iconisch landmark voor de hele regio.


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018