Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur & Sport

Fijn wonen en werken betekent dat er ook tijd moet zijn voor ontspanning. Cultuur en sport dragen hier gezamenlijk aan bij. Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat men zich prettiger en gelukkiger voelt. Landgraaf scoort hoog boven het landelijk gemiddelde op het gebied van overgewicht en obesitas: 56% van de volwassen Landgravenaren hebben te maken met overgewicht, 17% heeft te maken met obesitas. De levensverwachting in Landgraaf ligt 2,5 jaar onder het landelijk gemiddelde. Wij willen ons inzetten om deze trend om te keren en van Landgraaf een gezondere en gelukkigere gemeente maken.

Om het sporten te stimuleren willen wij het huidige sportstimuleringsprogramma uitbreiden onder iedere leeftijdsgroep en een wijksportconsulent aanstellen om mensen te begeleiden in het oppakken van een gezondere levensstijl. De gemeente is reeds begonnen met het ondersteunen van families met een minimuminkomen op het gebied van sportabonnementen. Gezien de teruglopende inschrijvingen bij sportverenigingen in de regio denken wij dat dit beter kan en moet. Een wijksportconsulent draagt hieraan bij.

Om ongeorganiseerd sporten te stimuleren willen we meer openbare sportplekken in de wijk realiseren. Denk hierbij aan het doorontwikkelen van groen en wandelpaden waarop men kan joggen. Een nieuw te realiseren Cruyff-Court is voor de gemeente een belangrijk middel om de jeugd te stimuleren meer te gaan sporten.

Het verenigingsleven is dé verbindende factor in de Landgraafse gemeenschap. D66 koestert bestaande initiatieven en faciliteiten voor de Landgraafse verenigingen. Goed contact moet er toe leiden dat de verenigingen zich blijvend gesteund weten.

Met Theater Landgraaf en de Oefenbunker heeft Landgraaf twee podia in huis die prima aansluiten op de overige podia in Parkstad. De samenwerking en afstemming met bijvoorbeeld Parkstad Limburg Theaters, Rodahal en Cultuurhuis moet nadrukkelijk gezocht en onderhouden worden ten einde elkaar onderling te versterken.

>> Het uitbreiden van het sportstimuleringsprogramma en de aanstelling van een wijksportconsulent om mensen te begeleiden in het oppakken van een gezondere levensstijl

>> D66 Landgraaf wil ongeorganiseerd sporten stimuleren via openbare fitnessplekken en Cruyff Court-achtige sportplekken.


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018