Steun ons en help Nederland vooruit

SAMEN BETER web-versie

D66 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 VOOR LANDGRAAF

Voorwoord

... een uitgebreid cultuuraanbod, een prominente plek voor sport en voldoende scholing en werk voor onze jeugd

Bestuur

... krachtig en integer bestuur dat dienend is aan burgers en ondernemers, tevens behoud van eigen identiteit van wijken en buurten

Onderwijs

... aanpak van laaggeletterdheid, betere overgang van school naar werk bijvoorbeeld door branchegerichte platforms, op basisscholen onderwijs in het Duits

Economie en werk

... verblijfstoerisme, samenwerking binnen Parkstad/Zuid-Limburg/Euregio, deuren openen voor bestaande en nieuwe bedrijven

Verkeer en infrastructuur

... Randweg Abdissenbosch B221n, ruim baan voor fietsers, geen betaald parkeren, parkeervoorziening bij Wilhelminaberg, Drielandentrein

Duurzaamheid en mileu

... energieneutrale regio in 2040, uitbreiding van het zonnepanelenproject naar het MKB

Zorg & Sociaal Domein

... beweging naar één gezin, één plan, één regisseur; financiële coach, vergemakkelijken van mantelzorg en vrijwilligerswerk

Cultuur & Sport

... stimuleren van sport, aanstelling van een wijksportconsulent, openbare fitnessplekken en Cruyff Court-achtige sportplekken

Veiligheid & Openbare Orde

... wijkgerichte aanpak van overlast, proef met gereguleerde wietteelt, op oudejaarsavond een grootse vuurwerkshow

Financiën

... gelijkblijvende lasten voor burgers, gezonde begroting