Steun ons en help Nederland vooruit

Versterking ondernemersklimaat, regisseren en stimuleren

De activiteiten van een gemeente die zijn gericht op de versterking van het ondernemersklimaat worden gedefinieerd als: de wijze waarop de gemeente het bedrijfsleven kansen biedt om te ondernemen én hoe zij haar dienstverlening naar dit bedrijfsleven heeft georganiseerd.

Zorg voor goede dienstverlening aan ondernemers

Bij de versterking van het ondernemersklimaat wil D66 Kerkrade met name de focus leggen op het MKB (omvang tot 250 werknemers), waarbij het zowel om waardecreërende als om inkomensgenerende bedrijven kan gaan.

Hierbij is een deskundige bezetting van het ondernemersloket cruciaal. Ontzorgen vanuit het perspectief en belang van ondernemers is het devies. Ambtelijke ondersteuning met grote kennis en ervaring op het gebied van ondernemen moet vanzelfsprekend zijn. Het MKB is de grootste werkgever van ons land.

Het ondernemersloket dient zich in het bijzonder te richten op deze doelgroep. Het gaat daarbij ondermeer om hulp bij aanvragen voor grond, huisvestingsadviezen, arbeidsmarkt maar ook over ondernemerschap.

Om in te kunnen spelen op de actualiteit en om verbindingen te kunnen leggen, is een relatie met het Kerkraadse, regionale én grensoverschrijdend bedrijfsleven essentieel.

Stimuleren én adviseren van kansrijke sectoren en doelgroepen

Het veranderende consumentengedrag heeft veel impact op winkelgebieden en ook op het centrum van Kerkrade.

D66 Kerkrade vindt dat nieuwe, kansrijke sectoren, waaronder vernieuwende (winkel)concepten, gestimuleerd moeten worden.

D66 Kerkrade vindt dat extra aandacht besteed moet worden aan de zittende ondernemers; het zijn juist de kleine vaak specialistische winkels die zorgen voor diversiteit in het straatbeeld en een prettige winkelbeleving.

De focus op de grote retailers moet plaats maken voor nieuw kleinschalig ondernemerschap waarbij beleving centraal staat.

Het volgen en op de hoogte zijn van vernieuwende (winkel)concepten, die kennis delen met ondernemers en als partner in gesprek blijven is een primaire taak van het ondernemersloket.

Het bevorderen van consumentenbesteding in de regio, met name de bewustwording bij burgers hiervan, is een uitdaging die de gemeente samen met ondernemers moet aangaan.

‘All business is local’.


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018