Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerking

Nadat de fusie tussen Heerlen en Landgraaf is opgeschort en de regio de opdracht heeft gekregen te bezien of een sterkere fusie tot de mogelijkheden behoort, dient dit onderwerp prominent deel uit te maken van de politieke agenda. Kerkrade moet deelnemen aan de regionale discussie. Aan de kant blijven staan is wat D66 Kerkrade betreft geen optie.

Vanwege de stedelijke structuur van stad en regio, het gezamenlijke mijnverleden en gelijksoortige problemen ligt de oplossing in een sterke en efficiënte regionale samenwerking met behoud van verschillen in cultuur en identiteit. Of herindeling hiervoor het enige antwoord is moet blijken uit gesprekken, onderzoek en het maatschappelijk draagvlak. Als blijkt dat een efficiëntere regionale samenwerking alleen door herindeling te realiseren is willen wij hieraan meewerken. Alléén schaalvergroting mag niet de reden zijn. Wij denken dat het draagvlak voor intensieve samenwerking of herindeling inmiddels groter is dan veel partijen en bestuurders willen doen geloven.

Als er gekozen wordt voor herindeling moet sprake zijn van een nieuwe gemeente met een nieuwe naam.

Het bewaren en cultiveren van identiteit, buurt- of stadsbetrokkenheid zijn de belangrijkste voorwaarden om burgerparticipatie te realiseren. Centraal staat de burger, de vereniging of de vrijwilligersorganisatie, “het cement” van de samenleving. Een doorontwikkeling van wijkgericht werken is het antwoord op het verkleinen van de afstand tussen overheid en burger.

De Kerkraadse gemeenteraad wordt voor een groot deel gevormd door lokale partijen. Een landelijke trend, veelal ingegeven door onzekerheid en een gevoel van niet gehoord worden. Het stemmen op iemand die je kent en die je kunt aanspreken is veilig en comfortabel.

Wij zien echter dat in dossiers waarin netwerken in de provinciale en landelijke politiek van groot belang zijn, Kerkrade vaak aan het kortste eind trekt. De manier waarop de Avantislijn voorlopig aan de kant is gelegd is daarvan een voorbeeld. D66 Kerkrade gelooft in een mix: kandidaten die nieuwsgierig zijn naar wat de burger beweegt, volksvertegenwoordigers die vervolgens op gemeentelijk, maar ook op provinciaal en landelijk niveau gebruik maken van hun contacten.

Met gezond verstand goede oplossingen aandragen, meedenken, het zoeken naar de grootste gemene deler en het wegnemen van angst voor verandering is de politieke stijl die bij D66 Kerkrade past.

Wij zien op diverse terreinen positieve ontwikkelingen. Onderwijs, zorg en volkshuisvesting worden al jaren op regionale schaal georganiseerd. Goede ontwikkelingen zijn volgens ons niet dankzij maar ondanks bestuurlijke versnippering gerealiseerd.

Onze grondhouding in de gemeenteraad zal positief kritisch, constructief en opbouwend zijn. Realistische voorstellen en oplossingen passend binnen onze visie zullen wij steunen.


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018