Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaat, natuur, mileu

De terugdringing van broeikasgassen en de energietransitie enerzijds én de aanpassing aan de reeds onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering is voor een belangrijk deel een lokaal vraagstuk.
Ook de gemeente Kerkrade dient hierin haar verantwoordelijkheid te nemen door een actieve en initiërende rol te vervullen.


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018