Steun ons en help Nederland vooruit

Inleiding

D66 Kerkrade heeft nog geen zitting in de gemeenteraad van Kerkrade en heeft de ambitie na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een stevige plek in de raad te verwerven.

De belangrijkste motivatie hiervoor wordt ingegeven doordat er in Kerkrade en in de regio Parkstad “werk aan de winkel is”!

De zwakke sociaal economische positie van onze gemeente is aangetoond door onderzoek naar gezondheid, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, tevredenheid enz. Bestuurlijk is men onvoldoende in staat gebleken de juiste antwoorden te vinden op grote vraagstukken en worden kansen onvoldoende benut. Met name het ontbreken van perspectief voor jongeren is D66 Kerkrade een doorn in het oog.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018