Steun ons en help Nederland vooruit

Euregio

De geografische ligging van Kerkrade en de kansen die hierdoor bestaan, worden onvoldoende benut. Steeds weer moeten we vaststellen dat te veel jongeren vanwege hun studie uit Kerkrade wegtrekken, vaak voor altijd.

De samenwerking met het omringende buitenland, met name Duitsland, heeft nu vooral een symbolisch karakter.

Deze samenwerking draagt zelden bij aan economische ontwikkelingen. Het hoogwaardig technisch onderwijs in Aken krijgt te weinig aandacht. Onderwijs van de Duitse taal is een voorwaarde. Dit vraagt om een regionale aanpak.

De gemeente is beperkt in het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdend werk.

De grensregio’s moeten gezamenlijk een sterke lobby opzetten en deze problematiek in Den Haag nadrukkelijk aan de orde stellen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018