Steun ons en help Nederland vooruit

Voorwoord van lijsttrekker Jan Bertholet

In het voorwoord op het verkiezingsprogramma heeft Jan Bertholet zijn visie op de toekomst van Heerlen en Parkstad.

D66 streeft naar één bestuurlijk gebied in Parkstad. Met 255.000 inwoners zit je dan als vijfde stad van Nederland aan tafel met Rijk en Provincie over thema’s van de toekomst en over de verdeelsystematiek van de middelen.

Parkstad en Heerlen hebben veel sociale problemen, die historisch gegroeid zijn en van generatie op generatie zijn overgedragen.
We kunnen een trendbreuk forceren door

  • acquisitie van nieuwe bedrijven
  • vertaling van het verbeterd economisch perspectief naar stadsdelen en buurten
  • goed middelbaar onderwijs met aansluiting op behoeften van het bedrijfsleven
  • activerend arbeidsmarktbeleid

We stimuleren duurzaamheid bij burgers, bedrijfsleven en de overheid.

We hebben sterk bestuur nodig. Een gemeentebestuur dat nieuwe bedrijvigheid weet te binden en dat mensen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Een gemeentebestuur dat de eigen jeugd perspectief gaat geven en dat nieuwe bedrijven, nieuwe inwoners en toeristen weet aan te trekken.

Heerlen moet als hart van Parkstad grote aantrekkingskracht blijven houden, als winkelstad met een uitgebreid aanbod van cultuur en uitgaansleven, met betaalbare woningen en een prominente plek voor sport en recreatie.


N.B. Het bovenstaande is een samenvatting – de volledige tekst staat in het verkiezingsprogramma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018