Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Elke gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar inwoners en de bescherming van de democratische rechtstaat tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. Preventie, het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Handhaving blijft noodzakelijk.

Heerlen dient zich aan te melden voor de pilot waarbij een aantal gemeenten mag gaan experimenteren met de regulering en legalisering van wietteelt.

D66 zet zich in Heerlen in voor:

Veiligheid in de wijken

 • Uitstraling van de buurt: goed straat meubilair en werkende straatlantaarns
 • Bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers: goed contact met de buren, goede sloten e.d. kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt
 • Veiligheidsplannen dicht bij de bewoners. Opzetten van veiligheidsplannen voor de buurten die via de wijkraden en wijkbladen gecommuniceerd kunnen worden met de bewoners
 • In de wijken vaste agenten en buitengewone opsporingsambtenaren die bekend zijn bij de bewoners

Digitale veiligheid

 • Op orde houden van de digitale veiligheid binnen de gemeentelijke administratie
 • Voorlichting op scholen en aan bewoners hoe mensen hun digitale veiligheid kunnen verhogen

Deradicalisering

 • Monitoren van signalen van radicalisering
 • Preventief optreden: paspoorten in beslag nemen, uitreisgedrag monitoren, in het bijzonder op de vrijwilligheid van betrokken minderjarigen
 • Gebruik maken van het cursusaanbod voor de deskundigheid van betreffende ambtenaren
 • Voortdurende contacten en dialoog tussen de burgemeester, de politie, de islamitische gemeenschap en de zorgverleners.

Wietteelt, en meer

 • Een experiment met wietteelt door de gemeente binnen de ruimte die het Rijk in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mogelijk maakt
 • Goede regionale samenwerking binnen de veiligheidsregio
 • Kerncentrale Tihange: in gesprek blijven en aandringen op transparantie, controle en volledige openheid van zaken; goede inhoudelijke informatie geven aan de burgers
 • Prioriteit bij de politie: discriminatie en etnisch profileren is onacceptabel


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018