Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en musea

Veel artistieke en museale activiteit in Heerlen heeft een uitstraling naar Parkstad en Zuid-Limburg. Kunst en musea zijn daarom belangrijk voor het imago van zowel Heerlen als de regio Parkstad.

Door onderlinge afstemming en samenwerking kunnen de Parkstadgemeenten het aanbod op het gewenste niveau houden.

 

D66 zet zich in Heerlen in voor:

  • Investeren in amateurkunsten waaronder ook carnaval, en steun aan laagdrempelige kunstuitingen bijvoorbeeld in wijken
  • In de professionele sector cultureel ondernemerschap bevorderen door ‘beleidsgestuurde contractfinanciering’ oftewel meerjarige subsidie-afspraken op basis van gezamenlijk geformuleerde duidelijke doelen
  • Upgrading van het Mijnmuseum tot regionaal museum en wat betreft de financiering een lobby initiëren bij Provincie, Rijk en particuliere sponsoren
  • Renovatie van het Thermenmuseum met financiële steun van de Provincie en IBA
  • De reeds genoemde punten in het hoofdstuk Jongeren: uitbreiding van het Poppodium Nieuwe Nor en de realisatie van een filmhuis in het pand De Royal

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018