Steun ons en help Nederland vooruit

Jongeren

 

 

De lopende uitvoering van het Bidbook Urban Heerlen zal leiden tot een aantrekkelijker centrum waar veel te beleven valt en prettig gewoond en gewerkt kan worden.

 

 

D66 zet zich in Heerlen in voor:

Goed onderwijs

 • Instandhouding van goed basis- en voortgezet onderwijs door investeringen in goede huisvesting, zoals de nieuwbouw van St. Jan en de verhuizing van Tarcisius naar het gebouw van de oude HTS, maar ook door schaalvergroting en samenwerking, ook over gemeentelijke grenzen heen
 • Ontwikkeling van nieuwe concepten, zoals de brede school, bijvoorbeeld op de Heerlerbaan, of het integrale kindcentrum, waarbij zowel basisschool als crèche en voor-, tussen- en naschoolse opvang in één gebouw vanuit een integrale aanpak en begeleiding aangeboden worden
 • Faciliteren van goed beroepsonderwijs, met goede stagemogelijkheden en leerarbeidsplaatsen
 • Bevorderen van volledige onderwijsketens en ondersteuning van passend onderwijs
 • Voortdurend en intensief overleg tussen de gemeente, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven; onderzoek samen met onderwijsveld en bedrijfsleven naar invoering van duaal leren op vbo en mbo-niveau
 • Jongeren stimuleren tot ondernemerschap en ondernemendheid (faciliteren en begeleiden) om een eigen bedrijf te starten
 • Aanpak van jeugdwerkloosheid, behalve natuurlijk door goed onderwijs en het bieden van werkgelegenheid , begeleiding naar betaald werk door middel van projecten zoals VDL/ Nedcar en Baanbrekend Werk.

Goede Sportvoorzieningen

 • Investeren in hoogwaardige en duurzame accommodaties, zoals de MAB, en levensvatbare verenigingen
 • Streven naar samenwerking tussen sportclubs, bijvoorbeeld om Limburgse wedstrijden interessanter te maken voor sporters binnen en buiten Limburg, en om daarmee efficiënt gebruik te maken van van elkaars accommodaties
 • Verbetering sportaccommodaties onder andere door renovaties van kleedlokalen en kantines, zoals thans gebeurt op sportpark Pronsebroek op Heerlerheide (naar aanleiding van een motie van D66)
 • Faciliteren van sportevenementen zoals de Mondriaanrun, Limburgs Mooiste en de Jeugdronde van Molenberg
 • Renovatie van het multifunctioneel zwembad Otterveurdt
 • Realisatie van een nieuwe skatebaan
 • Kansarme jongeren en kinderen de mogelijkheid bieden om sport uit te oefenen, door middel van subsidiëring van jeugdsport

Goede en betaalbare jongerenhuisvesting

Investeren in kunst, cultuur en muziek en daarmee in Urban culture en evenementen zoals de IBE, Cultura Nova, Park City Live, Holy Moly, uitbreiding van de Nieuwe Nor met een middenzaal, en carnaval

Heerlen aantrekkelijker maken voor jongeren als uitgaanscentrum;  stimuleren van de horeca door facilitering (subsidies voor ondernemers), begeleiding (door Streetwise) en ruimere vergunningsmogelijkheden voor onder andere terrasjes, blurring en openingstijden (reeds verruimd naar aanleiding van een motie van D66).


 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018