Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

De decentralisatie naar de gemeenten is gepaard gegaan zijn met forse bezuinigingen. In de regio Parkstad hebben wij bovengemiddeld te maken  met sociale problematiek waardoor forse financiële tekorten zijn ontstaan op die programma’s. In de komende periode is de focus erop gericht om grip te krijgen op de uitgaven. D66 denkt daarbij aan stelselaanpassingen en nieuwe vormen van aanbesteding en samenwerking.

Hoewel de financiële situatie van Heerlen thans nog ruim voldoende is, is de investeringsruimte beperkt.

D66 zet zich in Heerlen in voor:

 • Gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen hoogstens met het jaarlijks inflatiepercentage, om de burgers niet onnodig verder te belasten
 • Middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking aanwenden om werkgelegenheid te creëren en te behouden, en ondernemers te faciliteren

Wat wil D66 méér en hoe komen we aan het geld?

 

Méér geld uitgeven aan

 

Geld verdienen door

 • Werkgelegenheids- en reïntegratieprojecten, zoals het project VDL-Nedcar
 • Sport, verenigingen en accommodaties, zoals een skatebaan, de renovatie van zwembad Otterveurd, upgrading van sportpark Pronsebroek en renovatie van het gemeenschapshuis in Welten
 • Onderwijshuisvesting, zoals het renoveren van de oude HTS voor       de basisschool Tarcisius
 • Upgrading van het stadscentrum door de realisatie van de ambities uit het Bidbook Urban Heerlen
 • Imago-verbeterende evenementen, zoals Holy Moly, IBE en carnaval
 • Renovatie van het cultureel erfgoed, zoals het Thermenmuseum, en de ontwikkeling van een Mijnmuseum
 • Duurzaamheid en milieu, zoals transitieprogramma Palet,
  herplant van bomen en het zonnepanelenproject
 • Deelname aan een pilot met regulering van de wietteelt
 • Minder regels en minder ambtenaren;
  digitalisering, samenwerking en schaalvoordelen in de ambtelijke organisatie
 • Terugdringen van ziekteverzuim bij de ambtenaren: het ziekteverzuim is met ongeveer 7% bijna twee maal zo hoog als het landelijk gemiddelde
 • Uitstellen en herijken van de vernieuwing van riolering
 • Goedkopere renovatie van rioleringen met de reline-techniek
 • Schrappen van overbodige regelingen zoals de Fit en Fun Regeling in de bijstand, en het schoolzwemmen
 • Regulering van het aanbod van wiet, zodat geen wietplantages meer ontruimd hoeven te worden

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018