Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

 

 

Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Ook de gemeenten hebben hier een grote rol in. D66 wil succesvolle experimenten van IBA-Parkstad incorporeren in het gemeentelijk beleid.

 

D66 zet zich in Heerlen in voor:

Energiegebruik

 • Energie-neutraliteit in Heerlen in 2040, ongeacht wat andere gemeenten doen
 • Uitvoeren van het beleid Palet 3.0 van Parkstad Limburg Energietransitie, om in 2040 als regio energieneutraal te zijn
 • In het kader daarvan ondernemers stimuleren hun bedrijfsprocessen te verduurzamen.
 • Zonnepanelen op gemeentelijke daken; als gemeente duurzaam inkopen
 • Binnenstad voor het gemotoriseerd verkeer fossielvrij maken, uiterlijk in 2035
 • Bevoorradings-verkeer voor de binnenstad gebeurt alleen met elektrische voertuigen, uiterlijk in 2024, met overslagpunten aan de rand van de binnenstad
 • Privatisering van Mijnwater BV
 • Communicatie over en stimulering van het project Zonnepanelen Parkstad in Limburg, met burgers en met woningcoöperaties

Afval, hergebruik en groen

 • Afvalscheiding aan de bron; bestrijding van zwerfafval door handhaving en preventie
 • Hergebruik van materialen in openbare gebouwen en in de openbare ruimte; duurzame sloop; gebruik maken van ideeën van de Wijk van Morgen, een applicatiecampus op Avantis voor een duurzame bouwomgeving
 • Incorporeren van succesvolle IBA-experimenten met hergebruik in het gemeentelijk beleid
 • Een goed beheer van het groen. Niet alleen adequaat onderhoud, terughoudendheid m.b.t. kap en herplant van bomen in geval van onvermijdelijke kap
 • Meer groen in tuinen van burgers om het regenwater niet via het riool af te voeren

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018