Steun ons en help Nederland vooruit

Buurten en wijken

Iedereen heeft wensen en eisen voor haar of zijn woonomgeving. De inwoners voelen zich in eerste instantie verbonden met hun eigen wijk en buurt. Zij hechten grote waarde aan veiligheid, bereikbaarheid en milieu.

 

 

D66 zet zich in Heerlen in voor:

 

  • Behoud van voorzieningen in de buurten of wijken: winkels, geldautomaten, gezondheidszorg , onderwijs en sport
  • Investeringen in alle wijken; niet alleen in de wijken met relatief veel problematiek, maar ook in de krachtige wijken als motor van de stad
  • Investeren in onderwijshuisvesting, zorgcentra, multifunctionele sportaccommodaties, gemeenschapshuizen en brede maatschappelijke voorzieningen
  • Renovatie van het gemeenschapshuis in Welten, verhuizing van basisschool Tarcisius naar het gebouw van de oude HTS, en uitbreiding van sportpark Pronsebroek
  • De bewoners betrekken bij wijkplannen en het vaststellen en besteden van budgetten, door met name de wijkraden en –verenigingen daarin een rol te geven en verantwoordelijkheid daar neer te leggen
  • Stimuleren van de buurtactieregeling. Dit gaat om ideeen waarmee mensen samen aan de slag gaan voor hun eigen buurt. Het versterken van het netwerk in de buurt staat centraal.
  • Samenwerking tussen buurorganisaties, verenigingen en/of scholen is heel wenselijk. Voor en door de buurt is het motto.
  • Meer buurtregisseurs en meer bevoegdheden voor buurtgericht werken. Deze ondersteunen krachtige wijkverenigingen en betrekken deze actief bij plannen.
  • Het versneld ontwikkelen van een integraal plan voor een nieuw winkelcentrum, eventueel uitgebreid met zorg- en onderwijsvoorzieningen, voor de Heerlerbaan. Ook al om de onwenselijke plannen van Jan Linders Beleggingen te voorkomen.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018