Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur, dienstverlening en samenwerking

D66 streeft naar een kleinere en dienstbare gemeentelijke overheid die samenwerking zoekt met de marktpartijen, ook over de gemeentegrenzen en landsgrenzen heen, en een overheid die mensen helpt die –al dan niet tijdelijk– het niet zonder ondersteuning kunnen redden in onze maatschappij.

IBA-Parkstad is gezamenlijk project van gemeenten en Provincie waar veel geld in geïnvesteerd is. Na het presentatiejaar 2020 van IBA zullen deze investeringen hun rendement moeteen opbrengen.

 

D66 zet zich in Heerlen in voor

Samenwerking op Parkstad-niveau: democratisch, transparant, efficiënt en effectief

 • Bestuurlijke herindeling van Parkstadgemeenten, en waar dat niet haalbaar is: intensivering van de samenwerking
 • Uitbreiding van de samenwerking naar terreinen als zorg, onderwijs, sport en cultuur. Voorbeelden zijn de fusies van hockeyclubs Heerlen en Kerkrade en van de scoutings van Molenberg en het Eikske
 • Verbetering van het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld samenwerking voor een gezamenlijk hoogwaardig regiozwembad
 • Inzetten van IBA Parkstad voor het scheppen van landmarks en saamhorigheid in Parkstad; bijvoorbeeld het Kegelpaleis en de uitbreiding van de Nieuwe Nor; ook Roda JC inzetten voor een gevoel van saamhorigheid
 • Overleg aangaan met de IBA-Parkstad en met Parkstad Limburg om na 2020 voortzetting van ingezette IBA-processen te borgen
 • Verdere formalisering en intensivering van de samenwerking over de landsgrenzen heen: Aken, Charlemagne en Euregio
 • Samenwerking met Eindhoven en de Randstad versterken door een gezamenlijke lobby op Parkstad-niveau
 • Flexibiliteit in de samenwerkingsconstructies, zowel wat betreft de beleidsterreinen als de partners – mede ook in TRIPOOL- en Euregionaal verband

Aanpassing en verbetering van de gemeentelijke organisatie

 • Vermindering van bureaucratie en administratieve lasten voor burgers en bedrijven
 • Verdere verbetering en versnelling van dienstverlening: denk aan vergunningen verlenen, de zorgvraag, de WMO en de jeugdzorg
 • Een efficiëntere en meer klantgerichte organisatie
 • Meer bevoegdheden voor accountmanagers en de coördinatoren voor buurtgericht werken en de zorgcoördinatoren
 • Burgers en bedrijven krijgen zoveel mogelijk te maken met één loket en één aanspreekpersoon die achter de schermen coördineert
 • Een gemeentelijke ombudsman of een Parkstad-ombudsman
 • Meer Publiek Private Samenwerking (PPS) in de voorzieningen

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018