Steun ons en help Nederland vooruit

HEERLEN VERDER VOORUIT

D66-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022 VOOR HEERLEN

Voorwoord van lijsttrekker Jan Bertholet

Jan Bertholet geeft zijn visie op de toekomst van Heerlen.

Bestuur, dienstverlening en samenwerking

Nauwe samenwerking en herindeling tussen gemeenten is nodig om de voorzieningen voor de inwoners op peil te houden.

Economie en onderwijs

Verbetering van het ondernemingsklimaat en van onderwijsmogelijkheden stimuleren de economie

Duurzaamheid

Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Jongeren

We kunnen de jeugd binden door stad en regio aantrekkelijk te maken.

Zorg, participatie en diversiteit

Wie zorg nodig heeft, moet deze te allen tijde kunnen krijgen. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling staan centraal. Diversiteit is vanzelfsprekend.

Kunst en musea

Kunst en musea zijn belangrijk voor het imago van Heerlen.

Het stadscentrum van Heerlen

D66 staat achter de 25 ambities van het Bidbook Urban Heerlen.

Buurten en wijken

De inwoners voelen zich in eerste instantie verbonden met hun eigen wijk en buurt.

Veiligheid

Heerlen gaat voorop lopen met experimenten van wietteelt.

Financiën

Ambities genoeg - maar hoe gaan we die betalen?

Nawoord Alexander Pechtold

Nawoord van Alexander Pechtold