Steun ons en help Nederland vooruit

Algemene beschouwingen

2019

Samen de vruchten plukken
Met dit motto heeft D66 Heerlen een en ander aan de orde gesteld in de algemene beschouwingen.

 

 • Herstelplan
  Chapeau! want we zijn door het herstelplan weer op de goede weg gekomen en tegelijk zijn investeringen mogelijk  zoals de herhuisvesting van basisschool Tarcisius in de oude HTS.
 • Klimaat
  D66 wil graag een aparte paragraaf opnemen met een klimaatbegroting. Daarin verwoorden we wat we komend jaar gaan doen aan het milieu en verduurzaming, wat wij gedaan hebben, wat het opgeleverd heeft en wat het gekost heeft.
 • Communicatie met de burgers
  D66 wil een marketingcommunicatieplan zodat de burgers beter worden geïnformeerd over de vruchten van jarenlang beleid.
  Zoals: Heerlen hoort niet meer bij de top-10 van armste gemeenten, het Maankwartier, de heropening van de Royal, de herstart van filmhuis De Spiegel, de Nieuwe Nor, twee kindcentra in Passart en Bekkerveld, Wintertijd.
 • Carnaval
  D66 wil een samenhangend beleid voor de financiering van carnavalsactiviteiten. Carnaval is belangrijk voor de Heerlense identiteit en het imago van de stad.
 • Stilte
  D66 vindt  het oorverdovend stil rond het Mijnmuseum en ’t Loon. Wat kan B&W daarover melden?

In de tweede termijn heeft D66 vier moties ingediend met de VVD.
D66 heeft ingestemd met de begroting voor 2020.

Alg, beschouwingen 1e termijn

Alg. beschouwingen 2e termijn

Moties:


Laatst gewijzigd op 6 november 2020