Steun ons en help Nederland vooruit

Verenigingen; sport, muziek en cultuur

D66 Beekdaelen vindt het belangrijk dat de burger toegang heeft tot een gezonde levensstijl. Hierbij is de kwaliteit van verenigingen van groot belang. Om deze kwaliteit te waarborgen is een goede samenwerking tussen verenigingen en financiële ondersteuning noodzakelijk.

D66 Beekdaelen vindt dat verenigingen niet uit een bepaalde kern moeten worden gehaald indien de continuïteit van die verenigingen niet in gevaar is. Verenigingen moeten wel aangemoedigd worden om in een dorp samen te werken daar waar die samenwerking nog niet zo goed van de grond is gekomen. Verenigingen zijn cruciaal voor de leefbaarheid en levendigheid van een dorp.

Wij vinden het ook van belang dat ieder kind zou moeten kunnen sporten, musiceren en deelnemen aan culturele activiteiten, ook kinderen waarvoor de kosten van die deelname een te hoge drempel zijn. D66 Beekdaelen wil deze groep kinderen krachtig financieel ondersteunen en we willen onderzoeken of we gratis sportbeoefening en deelname aan muziek- en culturele verenigingen kunnen faciliteren. Tenslotte kunnen dorps-overstijgende activiteiten leiden tot een sterkere band tussen de kernen van de nieuwe gemeente.

Doelstellingen

  • Verenigingen stimuleren
  • Waarborgen van de kwaliteit van verenigingen.
  • Faciliteren van toegang tot sport, muziek en cultuur voor iedereen.
  • Dorpsoverstijgende activiteiten stimuleren en promoten.

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018