Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid in de buurt en op straat

Voor zowel jong als oud is het van groot belang dat men zich veilig voelt in de omgeving waar men woont, werkt en vertoeft. Dat geldt ook in het verkeer: kinderen moeten veilig naar school of naar de sportvereniging kunnen gaan, en ouderen zonder problemen naar de winkel of het gemeenschapshuis. Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor de belangen van mindervaliden.

We leven nu eenmaal in een “haast-maatschappij” waarin alles snel moet. Hierdoor is er minder aandacht voor de medemens. Het is niet alleen van belang om ervoor te zorgen dat de infrastructuur dusdanig is dat veilig verkeer afgedwongen wordt, maar ook een taak om de inwoners er zich bewust van te maken.

De tijd dat men de achterdeur kon open laten en voor een bakje koffie naar de buren ging ‘met het touwtje uit de brievenbus’ is voorbij. Voorlichting is erg belangrijk en daarin kan de politiek haar bijdrage leveren.
Maar de burger kan zelf ook veel doen denk hierbij aan de buurtapp waarin vaak ook de wijkagent participeert. Dit kan de overheid ook stimuleren en faciliteren.

Politie en BOA’s moeten goed samenwerken en controles moeten ook in de avonden en weekenden plaatsvinden.

Wonen doe je samen. Als buren hou je rekening met elkaar desondanks komt woonoverlast voor. Gemeenten en hun partners hebben daarin een grote rol.

In de huidige maatschappij wordt er steeds meer op aangedrongen dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar als je ouder wordt en zeker bij de ouderen die alleenstaand zijn is veiligheid erg belangrijk. De overheid kan faciliteren in de controle op de veiligheid van de woning bijvoorbeeld het aanpassen van de woning met veilige sloten, en deurblokkers. Ook een gemeentelijk meldpunt voor ouderen die zich in een onveilige situatie bevinden kan een positieve bijdrage leveren.

Doelstellingen

  • Creëer een veilige woonomgeving voor alle bewoners met extra aandacht voor de ouderen onder ons.
  • Stimuleren, verbeteren en moderniseren van het openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit zoals e-bike en elektrische deelauto’s.
  • Maak van Beekdaelen een fietsgemeente.
  • Meer controles door BOA’s en politie ook in de avonden en weekenden, en bij scholen.
  • Voldoende voorlichting over veiligheid en bewustwording.
  • Faciliteer buurtinitiatieven zoals de buurtapp.
  • Ontwikkelen en inzetten van buurtbemiddeling bij overlast.

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018