Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemerschap en economisch profiel

D66 Beekdaelen vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken.
Bedrijvigheid stopt niet bij gemeentegrenzen. De gemeente moet zich sterk maken voor vergaande (eu)regionale samenwerking. We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien.

D66 Beekdaelen wil overbodige en knellende regeldruk wegnemen, zodat je inwoners en ondernemers meer ruimte biedt voor het maken van eigen keuzes. Hierdoor kunnen zij meer investeren in innovatie en in economische zelfredzaamheid.

Verkeersefficiency, maatregelen en nieuwe technologieën spelen hierin een grote rol.

Daarnaast willen wij dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor ondernemers, door een goede (digitale glasvezel-) infrastructuur, OV en kinderopvang. D66 Beekdaelen vindt dat gemeente van haar eigen opdrachtnemers een concrete inspanning mag eisen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en van Social Return en daarin zelf het goede voorbeeld moet geven. De gemeente betaalt ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant.

Beekdaelen heeft recht op een duidelijk economisch profiel. We zien Beekdaelen als een gemeente met volop mogelijkheden voor innovatieve ontwikkelingen die bijdragen aan een circulaire economie.

Doelstellingen

  • Zorg dat er een duidelijk toekomstbestendig economisch profiel komt.
  • Stimuleer innovatieve bedrijvigheid.
  • De gemeente moet een voorbeeldrol vervullen inzake social return
  • Lokale bedrijven moeten een eerlijke kans krijgen bij overheidsopdrachten

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018