Steun ons en help Nederland vooruit

Meedoen

We vragen extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn groot voorstander van burgerinitiatieven die de samenhang in onze dorpen en wijken verbeteren. Daarbij denken we aan het inzetten van WMO-gelden om activiteiten in buurthuizen en multifunctionele accommodaties te stimuleren. Hiermee geef je gebruikers zelf meer verantwoordelijkheden en dat draagt bij aan de verbinding tussen mensen.

Goede zorg en de beschikbaarheid daarvan is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Door een goede (regionale) samenwerking kun je deze zorg verbeteren.

Bij een specifieke zorgvraag moet de gemeente hieraan tegemoetkomen en meevoelend moeten omgaan met noodzakelijke aanpassingen om zelfstandig te blijven wonen.

Doelstellingen

  • Vereenvoudig de procedures voor zorgverlening
  • Stimuleer zelfbeheer van buurthuizen en brede maatschappelijke voorzieningen
  • Besteed in het armoedebeleid van de gemeente extra aandacht aan gezinnen met kinderen
  • De gemeente moet maatwerk bieden in het begeleiden naar werk en de arbeidsparticipatie verhogen.

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018