Steun ons en help Nederland vooruit

Leefbaarheid

Gemeente Beekdaelen is een centraal binnen Zuid-Limburg gelegen plattelandsgemeente met een diversiteit aan geschiedenis en samensteling. De fusie van drie gemeentes tot gemeente Beekdaelen laat deze diversiteit niet verdwijnen. Alle dorpen en kernen van Beekdaelen zijn juist verbonden door diversiteit en eigenheid van de dorpen wel met als centrale thema en kernkwaliteit het omliggende landschap. Gemeente Beekdaelen vormt eenheid door verscheidenheid. Daarnaast moet de gemeente aantrekkelijk zijn en blijven. D66 Beekdaelen wil daarom zorgen een gemeenschap waar het aantrekkelijk is om te wonen of te werken, voor zowel jong als minder jong.

Wij zien aan de noordkant van Beekdaelen grote overlast optreden voor de lokale bevolking afkomstig van de Awacs vliegtuigen. Binnen het wettelijk kader zullen wij er alles aan doen om die overlast terug te dringen.

Vooral in het zuidwesten vormt de luchtvaart vanaf Maastricht Aachen Airport (MAA) een bedreiging voor het wooncomfort. Uitbreiding van de vluchten mag wat ons betreft uitsluitend plaats vinden binnen de kaders van het luchthavenbesluit. De ruimte die dat Besluit biedt is overigens beperkter dan in het verleden en we kunnen er hierbij niet aan voorbij gaan dat de vraag naar (vracht)vliegverkeer nog altijd toeneemt en dat MAA bijdraagt aan het goede vestigingsklimaat in Zuid Limburg. Beprijzing van deze vervuilende vorm van transport zien wij als een middel om andere schonere vormen van transport interessanter te maken.

Doelstellingen

  • Basisvoorzieningen voor iedere inwoner van Beekdaelen.
  • Behoud van kwaliteit van publieke voorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte.
  • Waarborgen van een veilige omgeving in Beekdaelen
  • Levendigheid in de dorpen ondersteunen.
  • Terugdringen van de overlast afkomstig van de Awacs vliegtuigen en van Maastricht Aachen Airport.

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018