Steun ons en help Nederland vooruit

Grote opgaven

Wij zitten midden in de aanpak van een aantal grote opgaven. De omvangrijke migratiestromen als gevolg van onrust is delen van de wereld, een noodzakelijke transformatie van de energievoorziening en een toenemend onbehagen bij burgers als gevolg van het ontbreken van oude vertrouwde zekerheden, vragen om een antwoord. Dat antwoord is dermate complex dat dit alleen samen met de andere overheden in Nederland in een internationale context kan worden gegeven.

D66 zal ook in Beekdaelen die samenhang met Provinciaal, Nederlands en Europees beleid zoeken via onze goede contacten op die niveaus. Want wij zijn er van overtuigd dat de genoemde grote opgaven weliswaar in (inter)nationaal verband worden aangepakt maar dat die opgaven niet aan onze dorpen voorbijgaan en dat een deel van het antwoord op gemeentelijk niveau ligt. Integratie van onze nieuwe medelanders begint immers bij u en mij in de straat, nieuwe energievoorziening heeft een ruimtelijke impact op onze dorpen en oprechte burgerparticipatie en het instellen van een jongerenraad moet onze 15 samenlevingen aangehaakt houden bij het openbaar bestuur.

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018