Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

D66 staat voor een duurzame samenleving. Samen op weg naar een duurzame samenleving waarbij het welzijn van de burger en zijn of haar omgeving voorop staat. Een duurzame economie is het middel om dit te bereiken. Wij willen daarom het milieu zo min mogelijk belasten en zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. D66 Beekdaelen is trots op de groene ruimte en wil die behouden.

Doelstellingen

  • Krachten van mensen en organisaties binnen én buiten Beekdaelen verbinden.
  • Initiatieven van burgers, professionals en organisaties die bijdragen aan een duurzamere samenleving aan elkaar koppelen.
  • D66 Beekdaelen is voorstander van zoveel mogelijk afval scheiden en grondstoffen recyclen.
  • Toegankelijkheid tot duurzame initiatieven voor de burger vergroten.

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018