Steun ons en help Nederland vooruit

Digitale dienstverlening versus veiligheid

In de laatste jaren is de digitale dienstverlening enorm gegroeid. Steeds meer producten worden via internet aangeboden.

Steeds meer overheidsinstanties sluiten aan op de mijn overheid berichtenbox en ook steeds meer burgers sluiten een abonnement af op deze digitale brievenbus. Ook de gemeentelijke dienstverlening timmert aan de digitale snelweg. Steeds meer producten zijn digitaal te verkrijgen.

De overheid en de leveranciers van digitale producten doen er alles aan om het gebruik zo veilig mogelijk te maken. Aan de andere kant lezen we nog regelmatig dat er persoonsgegevens lekken en op straat komen te liggen. Naast goed beveiligen is goed voorlichten zeker zo belangrijk.

Er moet ook altijd aandacht zijn voor mensen die niet zo bedreven zijn in het rijden op de digitale snelweg. We verwachten als overheid steeds meer van de burger maar is dit wel reëel? Niet alleen ouderen, maar ook een grote groep jongeren en mensen van middelbare leeftijd heeft moeite met het digitaal aanvragen van producten of diensten.

Uit een onderzoek dat het Ministerie van Economische Zaken in 1997 heeft laten uitvoeren, telde Nederland 1,6 miljoen digibeten. Digibetisme komt voor in diverse groepen, vooral bij mensen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt, maar ook bij mensen met een migrantenachtergrond en laagopgeleiden. Veelal mensen boven de vijftig. Een grote groep die we niet mogen vergeten als we steeds verder digitaal producten gaan aanbieden en de kans in de toekomst bestaat dat een persoonlijk contact niet meer mogelijk is.

Digitalisering biedt echter ook mogelijkheden en kansen.

Het aanvragen van documenten kan vanuit thuis gebeuren. Zo kan een ambtenaar bij een huisbezoek op die locatie een volledige procedure afronden.

De dienstverlening verhuist van het gemeentehuis naar de burger thuis; samen met de ambtenaar wordt bijvoorbeeld het verhuisformulier bij de burger thuis op de computer ingevuld (het zogenaamde leren op locatie).

Een win-win situatie waarmee de burger meteen geschoold wordt en het volgende digitale product zelf kan aanvragen.

Het investeren in kennis draagt bij aan meer zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Doelstellingen

  • Investeer in slimme dienstverlening op locatie (thuis, buurthuis, winkelcentrum etc) en het delen van kennis.
  • Voldoende aandacht voor digibetisme

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018