Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerparticipatie

D66 Beekdaelen staat voor een transparant open bestuur op basis van kwaliteit.
We kijken over grenzen heen. Daarbij vertrouwen we op de kracht van de mensen in Beekdaelen.
Inwoners van Beekdaelen moeten tijdig worden betrokken bij de beleids- en besluitvorming Burgerparticipatie moet modern vorm worden gegeven. Het stimuleren en mogelijk maken van burgerinitiatieven helpt hierbij.

Op die manier kan de burger ook mee bepalen wat er op de agenda van de gemeenteraad komt. De nieuwe gemeenteraad zal zich moeten buigen over de mogelijkheden om de betrokkenheid van inwoners te maximaliseren, ook het eigen vergaderstelsel moet daarbij worden bekeken. Daarnaast willen wij ook graag ‘the right to challenge’ in het leven roepen. Dit houdt in dat wanneer je als inwoner denkt dat je iets beter of goedkoper kunt dan de gemeenteraad, je de kans kunt krijgen dit ook te doen. Je daagt de gemeenteraad dus als het ware uit.
Ook jongeren moeten de ruimte krijgen om mee te praten over hun belangen. Een jongerenraad als adviescommissie bestaande uit jongeren van Beekdaelen zou daaraan uitstekend kunnen bijdragen.

Doelstellingen

  • De gemeente Beekdaelen moet staan voor een maximale openheid en transparantie
  • Investeren in een moderne kwalitatief sterke ambtelijke organisatie.
  • Stel een jongerenraad samen die de gemeenteraad adviseert over thema’s die de jongeren van belang vinden.

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018