Steun ons en help Nederland vooruit

Bibliotheken

D66 Beekdaelen hecht aan een intensieve samenwerking tussen gemeente, onderwijsinstellingen en bibliotheken, voornamelijk wat betreft basisvaardigheden waaronder lezen en schrijven. De bibliotheek maakt een ‘leven lang leren’ aantrekkelijk. Ook zorgt de bibliotheek ervoor dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij en zich kunnen blijven ontwikkelen. Mensen kunnen zich goed informeren om zo volledig deel te kunnen nemen aan onze democratische samenleving.

Doelstellingen

  • Samenwerking tussen gemeente, scholen en bibliotheken stimuleren.
  • Het gebruik van bibliotheken promoten.

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018