Steun ons en help Nederland vooruit

Beekdaelen ten opzichte van haar omgeving

D66 ziet in Beekdaelen een krachtige nieuwe gemeente, met een verscheidenheid aan kernen, die allen hun eigen identiteit hebben.  We willen de samenhang van de nieuwe gemeente versterken, maar bewaken daarbij de identiteit van de verschillende dorpen.

Beekdaelen is de grootste plattelandsgemeente in Zuid-Limburg die werk maakt van een bijbehorend voorzieningenniveau en oog heeft voor de leefbaarheid in de kernen. Dat vraagt een krachtig gemeentebestuur en een gemeenteraad die verder kan kijken dan de eigen (deel)belangen.

Beekdaelen moet inzetten op constructieve samenwerking met onze buurgemeenten (ook over de grens) en de centrumgemeenten in Zuid-Limburg. We houden een 360 graden blik vanuit Beekdaelen naar Zuid-Limburg en de Euregio en zoeken steeds de samenwerking daar waar deze voor onze inwoners het verschil kan maken.

Zowel in het fysieke als in het sociale domein is een goede samenwerking van cruciaal belang.

De gemeentelijke organisatie moet modern, zichtbaar, toegankelijk en efficiënt zijn, de inwoner van Beekdaelen staat voor de organisatie centraal. Daarvoor is een klantvriendelijke, laagdrempelige en goed bereikbare gemeente nodig.

Beekdaelen moet een betrouwbare partner zijn van inwoners, bedrijven en instellingen. Er moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan. Innovatie van de dienstverlening door middel van ICT-oplossingen hoort daarbij.

Meer en meer gemeentelijke diensten en taken kunnen digitaal worden behandeld en verwerkt, ook buiten kantooruren. Daarbij moet rekening worden gehouden met bescherming van de privacy en cyberveiligheid.

Doelstellingen

  • (Eur)regionale samenwerking en besluitvorming stimuleren en hier de voordelen uithalen.
  • Lokale beslissingen plaatsen in de (eur)regionale context indien die nodig is in het belang van de (eu)regio.

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018