Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Beekdaelen blijft College kritisch volgen

D66 Beekdaelen blijft het College kritisch volgen, en wel door het stellen van vragen aan B&W.

Vragen over  “stimuleringsregeling afkoppelen regenwater”. Is er nog gemeentelijke sturing m.b.t. plekken waar de wateroverlast optreedt?

Verder  vragen over een verzuim van de voormalige gemeente Onderbanken om in 2018 een z.g. Vangnetuitkering aan te vragen van bijna 40000 euro. Deze middelen hadden goed gebruikt kunnen voor de inburgering van statushouders.

Vragen over de Stimuleringsregeling afkoppeling regenwater

Vragen over de Vangnetuitkering participatie
Zie ook eerder gestelde artikel 32-vragen over inburgering van statushouders.


 

Laatst gewijzigd op 8 december 2019