Steun ons en help Nederland vooruit

Alg. beschouwingen 2020

Bijdrage van D66 aan de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad Heerlen.

Bijdrage in 1e termijn

Bijdrage in 2e termijn

Motie extra beleidsindicator ziekteverzuim

Motie kwijtschelding huur sportverenigingen

De motie inzake de huur van de sportaccommodaties is ingetrokken nadat de wethouder heeft toegezegd heeft de huur voorlopig op te schorten en kwijt te schelden, indien men vanuit het Rijk, net zoals in het verleden, compensatie krijgt.


 

Laatst gewijzigd op 8 november 2020